Ffa   v.tr. 3S of faer (to do) (it) does  
  fa cald   expr.   it is hot  
  fa friyd   expr.   it is cold  
  fa lontzemp   expr.   a long time ago  
  fa pauc   expr.   a little time ago  
  fa vent   expr.   it is windy  
fábrica (f)   n. Pl: fábrique factory  
        plant  
fabricar   v.tr. 1S: fábrico; Subj Pr 1S: fábrique manufacture  
fâça (f)   n. Pl: fâce face  
faceir   v.tr. 1S: fâço, 3S: face; Pret 1S: feici, 2S: fecisti; Fut 1S: faeroy; PP: fait make  
fácil   a. invar. easy  
factura (f)   n.   invoice  
facturar   v.tr.   invoice  
facûltat (f)   n.   faculty  
facûltatiyv, -a   a.   optional  
faer   v.tr. 1S: foy, 2S: fas, 3S: fa, 3P: fan; Fut: faeroy etc.; Cond: faerîa etc.; other forms: > faceir do  
  faer bûlliyr   v.tr.   boil  
  faer es compras   v.tr.   shop  
  faer es plics   v.tr.   wrinkle  
  faer lâ couda   expr.   stand in line  
  faer lo appêil   v.tr.   call the roll
  faer los bagagios   v.tr.   pack for a trip
  faer mal (a)   v.i. > faer hurt harm
  faer mâns   v.tr.   tame  
  faer sapeir   v.tr.   let know  
  faer-si mal / daun   v.refl.   get hurt  
  faer xedeir   v.tr. > faer seat  
  faer xequeir   v.tr.   forward mail
  faer xûmil con   v.i.   match go with
fait (m)   n.   fact  
fait, -a   a.   made  
        ready-made clothes
  fait a man   a.   handmade  
  fait âcasa   a.   homemade  
  fait sur mezura   a.   made-to-order  
faixilla (f)   n.   bouquet  
fâján (m)   n. Pl: fajaini, fajans pheasant  
fajol (m)   n.   bean string
falç (f)   n. Pl: falci sickle  
        scythe  
falcoun (m)   n.   falcon  
  falcoun pêlegriyn   n.   peregrine (falcon)  
falha (f)   n.   fault moral; geological
falleir   v.imp.   need  
fâls, falsa   a. Pl: falsi, false false  
        untrue  
        wrong incorrect
  falsa moneita (f)   n.   counterfeit  
falta (f)   n.   mistake  
        failure bad functioning
faltar (a)   v.i.   fail not succeed in
falvinella (f)   n.   warbler bird
falviyn (m)   n.   kingfisher bird
falvo, -a   a.   yellow pale (horses etc.)
        dun  
fame (f)   n.   hunger  
familha (f)   n.   family  
famous, -a   a.   famous  
fang (m)   n. Pl: fangui mud  
fanha (f)   n.   slime  
        sludge  
farciyr   v.tr. 1S: farço stuff  
farciyta (f)   n.   stuffing  
fariyna (f)   n.   flour  
fârs, farsa   a. Pl: farsi, -e stuffed  
fastiant   a. invar. boring  
        tiring  
        dull  
fastiar   v.tr. 1S: fastîo bore tire
  fastiar-se   v.refl.   tire  
        get tired  
fastiat, -a   a.   bored  
fastidz (m)   n.   boredom  
fastidzar-se (con)   v.refl.   get angry (at)  
fat (m)   n.   fate  
fata (f)   n.   fairy  
fatiya (f)   n.   tiredness  
        fatigue  
fatiyant   a. invar. tiring making one tired
fatiyar   v.tr.   tire  
fatiyat, -a   a.   tired  
        weary  
fauteulh (m)   n.   armchair  
fava (f)   n.   bean broad
favro (m)   n.   blacksmith  
faya (f)   n.   beech  
fayna (f)   n.   beech nut  
feci (m pl)   n.   feces [pl.]  
fecûnd, -a   a.   fertile  
        fruitful  
fedeil   a. invar. faithful  
fêderar-se   v.refl. 1S: me fédero federate  
féicat (m)   n.   liver  
feid, -a   a.   ugly  
fein (m)   n.   hay  
fêira (f)   n.   fair  
fel (m)   n.   gall bladder  
fêlicitar   v.tr. 1S: fêlícito congratulate  
fêlicitatzoun (f)   n.   congratulation  
fêlixment   adv.   fortunately  
fêlixtat (f)   n.   happiness  
fêliyç   a. invar.; Pl: fêliyci happy  
  Fêliyç Nov-Ân   phr.   Happy New Year  
femêil, femella   a. M Pl: femelli, femêls female  
femella (f)   n.   female  
fenestra (f)   n.   window of building
fenûlh (m)   n.   fennel  
fer, -a   a.   wild  
fêriyr   v.tr. 1S: fêiro, 3S: fere; Impf 1S: ferîa; Pret 2S: feristi wound  
        injure  
fêriyta (f)   n.   wound  
ferr (m)   n.   iron metal
  ferr a repassar   n.   iron for ironing
  ferri esquarti   n.   scrap iron  
ferramenti (m pl)   n.   hardware  
ferroruta (f)   n.   railway  
ferrovîa (f)   n.   railway  
fêrtil   a. invar. fertile  
fervour (m)   n.   fervour  
        zeal  
festa (f)   n.   holiday  
        feast  
        party get-together
fet (m)   n.   foetus  
feteir   v.i. 3S: feite stink  
feula (f)   n.   story tale
        tale  
feuna (f)   n.   woman  
feuniyna (f)   n.   small woman  
feur (f)   n.   fever  
fevrêr (m)   n.   February  
fictzoun (f)   n.   fiction  
fid (f)   n.   faith  
fidábil   a. invar; Pl: fidabli trustworthy  
fidantza (f)   n.   engagement for marriage
fidantzat, -a   a.   engaged for marriage
fidar-se (a)   v.refl. 1S: me fiydo trust  
fidecomissêr (m)   n.   trustee  
fidêlitat (f)   n.   fidelity  
figeir   v.tr. 1S: fiygio, 3S: fiygë; Subj Pr 1S: fiygia, 1P: figiam; Pret 1S: fiyxi, 2S: fixisti; PP: figiut fix  
figurar-si   v.refl.   imagine  
filar   v.tr. 1S: fiylo file down
        spin  
        thread  
filata (f)   n.   parade  
filç (f)   n. Pl: filci fern  
filêt (m)   n. Pl: filetti tenderloin  
filh (m)   n.   son  
filha (f)   n.   daughter  
filhar   v.tr.   bring forth of animals
    v.i.   litter of animals
        calve  
filhastra (f)   n.   stepdaughter  
filhastro (m)   n.   stepson  
filhata (f)   n.   litter of animals
filhol (m)   n.   grandson  
        godson  
filhola (f)   n.   granddaughter  
        goddaughter  
filial (f)   n.   branch of business
film (m)   n.   film  
  film (m) principal   n.   feature film  
filmar   v.tr.   shoot a movie
filtrar   v.tr.   filter  
        strain a liquid
filtro (m)   n.   felt  
    n.   filter  
final   a. invar. final  
finalment   adv.   finally  
findeir   v.tr.   split  
fingeir   v.i. 1S: fingo, 3S: fingë; Pret 1S: fingiúi; PP: fint pretend  
finiyr   v.tr. 1S: finisco finish  
        end  
finiyt   adv.   over finished
finlandeis (m), -a (f)   nat.n.   Finn  
    nat.a.   Finnish  
Finlandia (f)   pr.n.   Finland  
finta (f)   n.   crack  
        fissure  
fiord (m)   n.   fjord  
fiquera (f)   n.   fig tree  
firm, -a   a.   firm fixed
firma (f) 1  n.   firm  
firma (f) 2  n.   signature  
firmar 1  v.tr.   close  
firmar 2  v.tr.   sign name
firmat, -a   a.   closed  
fix (m)   n.   date (male)  
fixa (f) [fisha] 1  n.   file card  
fixa (f) [fiksa] 2  n.   date (female)  
fixar [fiksar]   v.tr.   set hair; date
fixatour (m) [fiksatur]   n.   hairspray  
fixera (f) [fishera]   n.   filing cabinet  
fixoun (f) [fishun]   n.   fission  
fiyca (f)   n. Pl: fiyque fig  
fiyl (m) 1  n.   thread  
  fiyl (de ferr)   n.   wire  
fiyl (m) 2  n.   edge of knife
fiyla (f)   n.   row horizontal line
fiyn (m/f)   n.   end  
fiyn (f)   n.   conclusion  
  fiyn de sêmaina   n.   weekend  
  fiyn eura   adv.   hitherto  
fiyxar   v.tr.   fasten  
fladoun (m)   n.   cake  
flagellar   v.tr. Subj Pr 2S: flagêls whip a person
flairar   v.tr.   smell  
  flairar-se (de)   v.refl.   smell of sg.
flaix (m)   n.   flask  
flaminc (m), -a (f)   nat.n. Pl: flaminqui Fleming  
    nat.a. Pl: flaminqui, -que Flemish  
flamingo (m)   n. Pl: flamingui flamingo  
flamma (f)   n.   flame  
flanc (m)   n. Pl: flanqui flank  
Flandria (f)   pr.n.   Flanders  
flêicar   v.tr. Subj Pr 1S: flêique bend  
  flêicar-se   v.refl. > flêicar bend  
flôc (m)   n. Pl: flocci down  
        lock of hair
  flôc de nhive   n.   snowflake  
Florentza (f)   pr.n.   Florence  
florera (f)   n.   vase  
florisca (f)   n. Pl: florisque blossom  
florista (m/f)   n.   florist  
floriyr   v.i. 1S: florisco blossom  
flôt (m)   n. Pl: flotti flotsam  
flotta (f)   n.   fleet  
  flotta de pisca   n.   fishing fleet  
floud (m)   n.   flood  
flour (f)   n.   flower  
fluitar   v.i.   float  
fluor (m)   n.   fluorine  
flûy (m)   n. Pl: flûys river in geogr. names
foc (m)   n.   fire  
  foci d'artifiç   n.   fireworks  
  foci de trâffic   n.   traffic light  
focar (m)   n.   hearth  
        home  
focilar   v.tr. 1S: fociylo shoot execute
fociyl (m)   n.   gun  
fodeir   v.tr. 1S: fodzo dig  
foil (m)   n. Pl: folli, fôls bag small
folha (f)   n.   leaf  
        sheet of paper
  folha de té   n.   tea leaf  
font (m, occ. f)   n.   spring source of stream
  fonti (f pl) calde   n.   hot springs  
fontaina (f)   n.   fountain  
foquêr (m)   n.   fireplace  
fora   adv.   outside  
  fora de   prep.   outside of  
  fora servitz   expr.   out of order  
fora-aurilhas (m)   n.   earwig  
fora-nhive (m)   n.   snowdrop  
forar   v.tr.   drill  
forastêr (m), -a (f)   n.   stranger  
forat (m)   n.   hole drilled
  Forat Niyr   n.   Black Hole  
forbûrg (m)   n. Pl: forbûrgui suburb  
forci (f pl)   n.   scissors [pl.]  
forest (f)   n.   forest  
formar   v.tr. 1S: fourmo form  
        train  
formatx (m)   n.   cheese  
formatzoun (f)   n.   training  
formiyca (f)   n. Pl: formiyque ant  
formous, -a   a.   pretty  
fornêr (m)   n.   baker  
fornería (f)   n.   bakery  
forniyr   v.tr. 1S: fornisco furnish supply
        supply  
        provide  
forr (m)   n.   lining  
fôrs   adv.   perhaps  
fort   a. invar. strong  
fortaritza (f)   n.   fortress  
fortificar   v.tr. 1S: fortífico; Subj Pr 1S: fortífique strengthen  
fortment   adv.   much  
fortuna (f)   n.   fortune  
        luck  
fortunat, -a   a.   lucky  
fortza (f)   n.   force  
        strength  
  fortze (f pl) armate   n.   armed forces [pl.]  
fortzar (a)   v.tr.   force (to)  
        compel (to)  
  fortzar-se (a)   v.refl.   strain make an effort
        strive (to)  
fossetta (f)   n.   dimple  
fourma (f)   n.   form  
        shape  
frac (m)   n.   tails [pl.] suit
fractura (f)   n.   fracture  
fragmentar   v.tr.   fragment  
fraire (m)   n.   brother  
  Fraire   n.   Brother eccles.
frait, -a   a.   broken  
fraitura (f)   n.   breakage  
fraixno (m)   n.   ash tree
frambesa (f)   n.   raspberry  
franc, -a   a.   frank  
francatura (f)   n.   postage  
franceis (m), -a (f)   nat.n.   Frenchman  
    nat.a.   French  
Francia (f)   pr.n.   France  
frangeir   v.tr. 1S: frango, 3S: frangë; Pret 1S: frangiúi; PP: frait break  
fraud (f)   n.   fraud  
fraudar   v.tr.   deceive  
fraya (f)   n.   strawberry  
frein (m)   n.   brake  
frêix, -a   a.   fresh  
        cool  
frêixar   v.tr.   freshen  
        cool  
frêmiyr   v.tr. 1S: frêmisco thrill  
fremous, -a   a.   thrilling  
frenar   v.tr. 1S: freino brake  
frêqüent   a. invar frequent  
fricar   v.tr. Subj Pr 1S: frique rub  
frictzoun (f)   n.   friction  
frigeir   v.tr. 1S: friyo, 3S: friygë; Subj Pr 1S: friya, 1P: friam; Pret 1S: friyxi, 2S: frixisti; PP: friyt fry  
frigidêr (m)   n.   refrigerator  
frisc, -a   a.   fresh  
fritzar   v.i.   shiver  
friyd (m) 1  n.   cold weather
friyd, -a 2  a.   cold  
friyt, -a   a.   fried  
friytzar   v.tr.   rub  
froment (m)   n.   wheat  
front (f) 1  n.   forehead  
        brow  
        front of sg.
front (m) 2  n.   front in war
frontispiç (m)   n. Pl: frontispici title page  
frontzera (f)   n.   frontier  
        border  
fruita (f)   n.   fruit  
  fruite (f pl) de mar   n.   seafood  
fruitaría (f)   n.   orchard  
fruitêr (m)   n.   fruit bowl  
fruitera (f)   n.   fruit tree  
fûchsia (f)   n.   fuchsia plant
fuga (f)   n. Pl: fugue flight running away
fuîr   v.tr. 1S: fuyo, 3S: fugë, 1P: fugeim; Subj Pr 1S: fuya, 1P: fuam; Impf 1S: fugîa; PP: fuit flee flee danger
    v.i.   leak  
fûire (m)   n.   fodder  
fûix, -a   a.   brown  
fula (f)   n.   brooch  
fûlca (f)   n. Pl: fûlque coot  
fûlgro (m)   n.   lightning  
fuliyn (f)   n.   soot  
fûlla (f)   n.   crowd  
fûlme (f)   n.   thunderbolt  
fum (m)   n.   smoke  
fumar   v.tr.   smoke  
fumata (f)   n.   smoke  
fumeula (f)   n.   smog  
fûnd (m)   n.   bottom  
fûndar   v.tr.   found  
  fûndar-se   v.refl.   sink in  
fûndeir   v.tr.   melt  
  fûndeir-se   v.refl.   melt  
funebre   a. invar. funeral  
funeralha (f)   n.   funeral act
fûng (m)   n.   mushroom  
fûnta (f)   n.   cast iron  
fûntzonament (m)   n.   performance of machinery, programme etc.
fûntzonar   v.i. 3S: fûntzouna function  
        work  
fûntzonêr (m), -a (f)   n.   official  
fûntzoun (f)   n.   function  
furar   v.tr.   steal  
fûrbiyr   v.tr. 1S: fûrbisco polish metals
fûrca (f)   n.   fork  
fûrn (m)   n.   oven  
        furnace  
fûrnoun (m)   n.   range for cooking
furt (m)   n.   theft  
furtar   v.tr.   steal slang
fus, -a   a.   molten  
fusata (f)   n.   rocket  
fusíbil (m)   n. Pl: fusibli fuse  
fusioun (f)   n.   fusion  
fûtball (m)   n.   football  
futur (m) 1  n.   future  
futur, -a 2  a.   future  
fuyta (f)   n.   leak